BIS vid riksutställningen i Skellefteåhamn den 30 november 2019

BIS vid riksutställningen i Skellefteåhamn den 30 november 2019:
En viltgrå hermelinhane 95,5 p, ägd av Maria och Patrik Wikberg i Ånäset.
Grattis till er!


Foto: Catherine Lindström

 

 

Årsplanering AC-Kaf

24-26 Januari
LU i Vårgårda
29 Februari
Riksutställning, Rasmästerskap samt Årsmöte i Skelleftehamn
>Läs mer
April
Exteriörbedömning i Stefan och Lenas garage
2 Maj
Visning av kaniner på Arken Zoo, Skellefteå
3 Oktober
Riksutställning samt höstmöte. Plats ej klar.
5 December
Riksutställning. Plats ej klar.Andra Utställningar

15 Februari
Riksutställning i Bergvik.
Gävleborgs län:s kaf.
Läs mer på glkaf:s facebooksida.
22 Mars
Riksutställning i Söderfors.
Uppsala läns kaf.
>Läs mer
28 Mars
Riksutställning i Boden.
Norrbottens läns kaf.
>Läs mer