RIKSUTSTÄLLNING, Skellefteå 3 december

RIKSUTSTÄLLNING
Totohallen Skellefteå travbana den 3 december 2011