KANINCUPEN, YTTERTAVLE 2007-09-22
         
Bästa hane            
Ove Karlsson och Marika Nilsson Skellefteå Tan, brun 95,5
Bästa hona            
Therese Nordlund Skellefteå Tan, svart 95 P