Riks-, Juniorutställning och Ungdjurscup i Hössjö 6 oktober

RIKS- och JUNIORUTSTÄLLNING + UNGDJURSCUP
den 6 oktober 2012, Hössjö loge