Aktuellt

Västerbottens läns Kaninavelsförening
inbjuder till
Riksutställning
Rotundan, Skelleftehamn den 8 december 2018

Anmälningsavgifter:
Klass A, B och K 75 kr  -  Klass G och M 80 kr/nr
Klass G tävlar även i A och B

Anmälan sänds till: Stefan Hedenström, Yttervik 49, 931 91 Skellefteå eller via mejl: anmalningar.kaf@gmail.com senast den 16 november. Anmälningssedel för mejlanmälan finns på förbundets hemsida. Anmälningsavgiften betalas till Västerbottens läns Kaninavelsförenings pg 67 23 75 -3 senast den 16 november.

Frågor ang anmälan: 070-217 04 01 (Stefan Hedenström)

Utställningsfrågor: 070-37 10 792 (Ove Karlsson)

Djurmottagning kl 8.00 – 9.00 utställningsdagen. Medtag vattenkoppar. Fri djurförsäljning; endast raskaniner med stamtavla.

Drive-in-utställning för gårdskaniner kl 11.00. Pris 40kr/djur

Vandringspriser: Klass A, B och G. Bästa junior. Bästa hermelin. Trollskogens vandringspris. Uno Berglunds minne (endast AC-län). Thomas Wikbergs vandringspris ( för medlemmar i AC- och BD län). Klassindelad prislista.

VÄLKOMNA!
                                                                            >Ladda hem annons

Västerbottens läns Kaninavelsförening
inbjuder till
Riksutställning och Rasmästerskap
Rotundan, Skelleftehamn den 16 mars 2019

Anmälningsavgifter:
Klass A och B 75 kr
Klass G 80 kr (tävlar även i klass A eller B)
Exteriörbedömning* 50 kr
* - Utom tävlan. Endast vuxna djur. Anmälda djur i denna klass sitter i sina transportlådor.

Anmälan skickas senast 25 februari till Stefan Hedenström, Yttervik 49, 93191 Skellefteå eller via mejl: anmalningar.kaf@gmail.com. Anmälningssedel för mejlanmälan finns på förbundets hemsida.

Avgiften betalas till Västerbottens KAF:s pg 67 23 75-3 senast 25 februari.

Djurmottagning kl 7.30- 8.15. Djur som ska exteriörbedömas sitter i sina transportlådor. Medtag vattenkopp. Fri djurförsäljning; endast kaniner med stamtavla.
Möjlighet till stambokföring.

Utställningstelefon: 070 – 37 10 792 (Ove)

Klassindelad prislista. BIS. VP till bästa junior. VP till klass G. Thomas Wikbergs VP (för medlemmar i AC- och BD län). Rasmästerskap för Västerbottens medlemmar: Kokard till BIR 1, 2 o 3 (lägst 93p)

ÅRSMÖTE
I samband med Rasmästerskapet kallas även föreningens samtliga medlemmar till Årsmöte. Mötet startar kl 8.30, i samma lokaler som utställningen.

VÄLKOMNA!
                                                                                               >Ladda hem annons