Aktuellt


Västerbottens KAF inbjuder till lådutställning

Utställningen är endast för medlemmar i Norrbottens och Västerbottens KAF


Var: I före detta packerilokal hos Eva Löfgren ,Yttertavle 341, Umeå

När: lördag 18 september 2021.

Anmälningsavgifter:
Klass A och Klass B 70 kr
Djuren sitter i sina transportburar.

Fikaförsäljning

Anmälan med SKAF:s anmälningssedel skickas till Stefan Hedenström, Yttervik 49, 93191 Skellefteå ; via mejl anmalningar.kaf@gmail.com eller via anmälningsprogrammet. Anmälan ska vara Stefan tillhanda senast 6 september.

Endast en ras och färgvariant per anmälningssedel.

Avgiften betalas till Västerbottens KAF:s pg 67 23 75-3 senast 6 september.Utställningen startar kl 10. 00

Klassindelad prislista från 94,5 p. Uppmuntringspris till juniorer.Pga rådande situation med Covid-19 ser vi givetvis till att hålla avstånd till varandra och stannar hemma om vi har några symtom.

VÄLKOMNA!