Aktuellt


EXTERIÖRBEDÖMNING + ÅRSMÖTE AC-KAF

Hos Eva Löfgren i Yttertavle (fd packerilokal) den 7 Augusti 2021

Bedömning endast för medlemmar i Västerbottens KAF.

Bedömningen startar direkt efter Årsmötet.

Adress:
Yttertavle Ägg
Yttertavle 341
905 96 Umeå

Anmälningsavgifter:
Endast Klass A 60 kr
Djuren sitter i sina transportburar.

Fikaförsäljning

Anmälan med SKAF:s anmälningssedel skickas till Stefan Hedenström, Yttervik 49, 93191 Skellefteå ; via mejl anmalningar.kaf@gmail.com eller via anmälningsprogrammet. Anmälan ska vara Stefan tillhanda senast 22 Juli.
Endast en ras och färgvariant per anmälningssedel.

Avgiften betalas till Västerbottens KAF:s pg 67 23 75-3 senast 22 Juli.ÅRSMÖTE

I samband med Exteriörbedömning kallas även föreningens samtliga medlemmar till Årsmöte. Mötet startar kl 10.00, i samma lokaler som utställningen.Pga rådande situation med Covid-19 ser vi givetvis till att hålla avstånd till varandra och stannar hemma om vi har några symtom .

VÄLKOMNA!